STICHTING GRONINGER WEEK

De Grunneger Week verbindt dorpen

STICHTING GRONINGER WEEK

De Grunneger Week verbindt dorpen

STICHTING GRONINGER WEEK

De Grunneger Week verbindt dorpen

STICHTING GRONINGER WEEK

De Grunneger Week verbindt dorpen

Definitief geen Grunneger Week in 2021

 

In 2020 heeft het bestuur van de stichting  besloten om de Grunneger Week niet door te laten gaan i.v.m. Covid-19 en de maatregelen die daarvoor door het kabinet werden afgekondigd.  De week werd verplaatst naar 2021.  Toen in het voorjaar bleek dat de pandemie nog steeds problemen gaf bij het organiseren van grote evenementen werd besloten om een alternatieve GW, in afgeslankte vorm te organiseren.

In juli bleek dat ook voor dit plan nog teveel onzekerheden, regels en verplichtingen zijn om activiteiten te kunnen en te mogen organiseren medio september.

Om toch iets te doen werd besloten om te onderzoeken of een “verlichtingsweek” tot de mogelijkheden behoorde.  Een lichtpuntje in deze donkere Covid periode.

 

Het is gebleken dat niet alle buurtverenigingen enthousiast waren over dit plan en er donkere plekken zouden ontstaan in een anders zo sfeervol verlicht Uithuizen, omliggende  buurten, dorpen en polder.

 

Helaas heeft het bestuur dan ook het besluit moeten nemen:

De Grunneger Week 2021 gaat definitief NIET DOOR.

Wij gaan ons focussen op een volgende Grunneger Week, die volgens de planning medio september 2023 zal worden gehouden.

Oud voorzitter en bestuurslid Grunneger Week Harrie Hoek is koninklijk onderscheiden.

Op maandag 26 april jl. kreeg de oud voorzitter en bestuurslid Harrie Hoek een telefoontje van burgemeester Henk Jan Bolding met de mededeling dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd om Harrie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na het afscheid van het bestuur van de stichting Groninger Week bestond de behoefte om Harrie voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Niet uitsluitend voor het werk wat hij voor de stichting Groninger Week heeft gedaan maar ook andere functies die hij als vrijwilliger heeft vervuld. Hij is trainer/coach geweest bij handbalvereniging Advendo, bestuurslid bij de plaatselijke PvdA afdeling en o.a. voorzitter van Stichting Museum Menkemaborg, stichting Schoolbestuur Lauwers en Eems en Comité 4 mei Uithuizen.

We zijn blij dat “onze” voordracht beloond is en ook diverse andere verenigingen, stichtingen en clubs uit Uithuizen dit onderschreven hebben. Namens het bestuur van de Stichting Groninger Week hebben we Harrie op Koningsdag verrast met  een bloemstuk.

Vlaggen kan natuurlijk wel en we hopen dan ook dat iedereen de nationale driekleur uithangt op 27 april, zodat het dorp er toch feestelijk uitziet. We hopen snel op betere tijden.
X
X